מוצרים חמים
מוצרים מומלצים
עלינו

בתוך התחום המוגבל יצרני המעליות האלה נוסעים מקצועי, אי היא יצואנית בסין אמין אחד של נוסעים מעלית, מעלית פנורמית, התבוננות מעלית, מעלית בבית החולים, מיטה מעלית ומצוידות מפעל פרודוקטיבי. . אתה שווה הפו אחד...
אנחנו מציגים שפע של חסכון עולמי כולל קו ייצור גמיש Salvagnini — FMS S4 + P4 קו יש את מבחן המעלית מגדל עד 19 קומות ו מבחן הנעות מגדל עם הגובה של 25 מ'. בזמן הנוכחי יש לנו השנתי קיבולת פרודוקטיבי אשר מסתכם 50000 סטים. אנו יכולים לספק לך עם סוגים שונים של מעליות הנעות & של מפרטים שונים.